Actueel

Nieuws

Inloopavond voorlopig ontwerp Lokaal nieuws woensdag 03 juli 2024

Inloopavond voorlopig ontwerp

Op woensdag 3 juli 2024 organiseert de gemeente Zutphen een inloopavond waarbij dit aan alle belangstellenden wordt getoond en er de gelegenheid is tot het stellen van vragen. Het concept voorlopig ontwerp wordt vanaf 4 juli 2024 op deze website en de website www.leestenschouwbroek.zutphen.nl gepubliceerd.  Hieronder leest u de uitnodiging van de gemeente Zutphen.

Beste buurtbewoner,

Zoals u misschien al heeft gehoord, willen we in het gebied Schouwbroek een nieuwe woonwijk ontwikkelen: Schouwbroek. De voorbereiding hiervan is in volle gang. Sinds het inloopmoment van 16 februari 2023 werken we aan tekeningen met indeling van de nieuwe wijk. Met trots presenteren we u het concept voorlopig ontwerp. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een inloopavond waar we het concept voorlopig ontwerp presenteren en de gemaakte keuzes toelichten. 

Inloopavond 3 juli 
De inloopavond wordt gehouden op woensdag 3 juli tussen 17.00 en 19.00 uur. U kunt dan binnenlopen en het concept voorlopig ontwerp bekijken. We lichten dan ook graag onze keuzes toe op het gebied van: landschap & natuur, klimaat & duurzaamheid, woonsferen & woningbouwprogramma en verkeer & ontsluiting. Tijdens de inloopavond kunt u met ons in gesprek en vragen stellen. 

Locatie: GGNet, Werk(t)café aan de Vordenseweg 12 in Warnsveld.  

Concept voorlopig ontwerp gemaakt met uw input 
Het concept voorlopig ontwerp is ontwikkeld met de input die u heeft gegeven tijdens de inloopavond, vragenlijst en schetsvoorkeuren. Vanuit deze drie varianten is toegewerkt naar één voorkeursmodel; het concept voorlopig ontwerp. 

Concept voorlopig ontwerp ook online te bekijken 
Vanaf 4 juli wordt het concept voorlopig ontwerp en de uitleg over de gemaakte keuzes op het gebied van landschap & natuur, klimaat & duurzaamheid, woonsferen & woningbouwprogramma en verkeer & ontsluiting ook online gezet op de website www.leestenschouwbroek.zutphen.nl.  

Introductie VanWonen & Van Campen 
De gemeente is de grootste eigenaar van het projectgebied Schouwbroek. In het verleden zijn er afspraken gemaakt met de verkoper van de grond en is een bouwclaim voor verkoper tot stand gekomen voor het bouwen van ongeveer 200 grondgebonden vrijesectorwoningen binnen het projectgebied. Tijdens deze inloopavond zal deze bouwclaimhouders, VanWonen en Van Campen, aanwezig zijn en zich introduceren.  

Vervolg 
Na deze informatieavond werken we het concept voorlopig ontwerp verder uit. Vervolgens gaan we dit ontwerp juridisch regelen en omschrijven in een Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Tegen de tijd dat het Omgevingsplan in procedure gaat zullen wij u opnieuw informeren. 

Vragen 
Als u nog vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact op met ons. Dit kan via telefoonnummer 14 0575 of info@zutphen.nl. Wilt u in uw e-mail zaaknummer 305916 vermelden?

Bron foto: Arjan Gotink

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Zutphen.

Aanmelden